نت کار
1. امکان سنجی
2. انتخاب سرویس
3. وضعیت مودم
4. فرم متقاضی
5. گزارش خرید

امکان سنجی و ثبت‌نام اینترنت پرسرعت آسیاتک

با عرض تبریک , آسیاتک مفتخر به سرویس دهی به شما می‌باشد

کاربر گرامی متاسفانه در حال حاضر آسیاتک برای منطقه مخابراتی شما پورت باز ندارد

کاربر گرامی متاسفانه آسیاتک قادر به سرویس دهی به شما نمی‌باشد

انتخاب نوع سرویس ADSL آسیاتک

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - پروموشن یکساله
900 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,500,000 ریال
قابل پرداخت : 8,175,000 ریال
یکساله 900 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1800 گیگابایت ترافیک داخلی + بسته شبانه 900 گیگ ( 2 تا 8 صبح )
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - پروموشن شش ماهه
750 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,900,000 ریال
قابل پرداخت : 4,251,000 ریال
شش ماهه 750 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1500 گیگابایت ترافیک داخلی + بسته شبانه 500 گیگ ( 2 تا 8 صبح )
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - پروموشن یکساله
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,000,000 ریال
قابل پرداخت : 5,450,000 ریال
یکساله 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی + بسته شبانه 600 گیگ ( 2 تا 8 صبح )
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - پروموشن شش ماهه
500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
شش ماهه 500 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1000 گیگابایت ترافیک داخلی + بسته شبانه 250 گیگ ( 2 تا 8 صبح )
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - پروموشن شش ماهه
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 900,000 ریال
قابل پرداخت : 981,000 ریال
شش ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - پروموشن سه ماهه
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 390,000 ریال
قابل پرداخت : 425,100 ریال
سه ماهه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - برنزی یک ماهه
8 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 125,000 ریال
قابل پرداخت : 136,250 ریال
یک ماهه 8 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 16 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - برنزی سه ماهه
24 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 375,000 ریال
قابل پرداخت : 408,750 ریال
سه ماهه 24 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 48 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - برنزی یک ماهه
12 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 200,000 ریال
قابل پرداخت : 218,000 ریال
یک ماهه 12 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 24 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - برنزی سه ماهه
36 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
قابل پرداخت : 654,000 ریال
سه ماهه 36 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 72 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - برنزی یک ماهه
16 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 250,000 ریال
قابل پرداخت : 272,500 ریال
یک ماهه 16 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 32 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - نقره ای یک ماهه
37.5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
قابل پرداخت : 436,000 ریال
یک ماهه 37.5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 75 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - برنزی سه ماهه
48 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 48 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 96 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - نقره ای سه ماهه
112.5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 112.5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 225 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - نقره ای شش ماهه
225 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
قابل پرداخت : 2,485,200 ریال
شش ماهه 225 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 450 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - نقره ای یکساله
450 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
قابل پرداخت : 4,708,800 ریال
یکساله 450 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 900 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - برنزی یک ماهه
22 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 350,000 ریال
قابل پرداخت : 381,500 ریال
یک ماهه 22 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 44 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - نقره ای یک ماهه
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 45 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 90 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - برنزی سه ماهه
66 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,050,000 ریال
قابل پرداخت : 1,144,500 ریال
سه ماهه 66 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 132 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - نقره ای سه ماهه
135 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 135 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 270 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - نقره ای شش ماهه
270 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
قابل پرداخت : 3,106,500 ریال
شش ماهه 270 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 540 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - نقره ای یکساله
540 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
قابل پرداخت : 5,886,000 ریال
سه ماهه 540 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1080 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی یک ماهه
10 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 200,000 ریال
قابل پرداخت : 218,000 ریال
یک ماهه 10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی یک ماهه
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
قابل پرداخت : 436,000 ریال
یک ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - نقره ای یک ماهه
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
قابل پرداخت : 654,000 ریال
یک ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی سه ماهه
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
قابل پرداخت : 654,000 ریال
سه ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی سه ماهه
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - نقره ای سه ماهه
270 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,800,000 ریال
قابل پرداخت : 1,962,000 ریال
سه ماهه 270 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 540 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی شش ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
شش ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی شش ماهه
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
قابل پرداخت : 2,485,200 ریال
شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - نقره ای شش ماهه
540 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,420,000 ریال
قابل پرداخت : 3,727,800 ریال
شش ماهه 540 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1080 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی یکساله
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
یکساله 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی یکساله
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
قابل پرداخت : 4,708,800 ریال
یکساله 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - نقره ای یکساله
1080 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,480,000 ریال
قابل پرداخت : 7,063,200 ریال
یکساله 1080 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2160 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی یک ماهه
12.5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 250,000 ریال
قابل پرداخت : 272,500 ریال
یک ماهه 12.5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 25 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی یک ماهه
40 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - نقره ای یک ماهه
210 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
یک ماهه 210 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 420 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی سه ماهه
37.5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 37.5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 75 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی سه ماهه
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - نقره ای سه ماهه
630 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,250,000 ریال
قابل پرداخت : 2,452,500 ریال
سه ماهه 630 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1260 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی شش ماهه
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
شش ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی شش ماهه
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
قابل پرداخت : 3,106,500 ریال
شش ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - نقره ای شش ماهه
1260 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,275,000 ریال
قابل پرداخت : 4,659,750 ریال
شش ماهه 1260 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2520 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی یکساله
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
یکساله 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی یکساله
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
قابل پرداخت : 5,886,000 ریال
یکساله 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - نقره ای یکساله
2520 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,100,000 ریال
قابل پرداخت : 8,829,000 ریال
یکساله 2520 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 5040 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی یک ماهه
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
قابل پرداخت : 436,000 ریال
یک ماهه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی یک ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - نقره ای یک ماهه
420 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
یک ماهه 420 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 840 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی سه ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی سه ماهه
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - نقره ای سه ماهه
1260 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,600,000 ریال
قابل پرداخت : 3,924,000 ریال
سه ماهه 1260 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2520 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی شش ماهه
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
شش ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی شش ماهه
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
قابل پرداخت : 4,970,400 ریال
شش ماهه 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - نقره ای شش ماهه
2520 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,840,000 ریال
قابل پرداخت : 7,455,600 ریال
شش ماهه 2520 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 5040 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی یکساله
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی یکساله
720 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
قابل پرداخت : 9,417,600 ریال
یکساله 720 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1440 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - نقره ای یکساله
5040 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 12,960,000 ریال
قابل پرداخت : 14,126,400 ریال
یکساله 5040 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 10080 گیگابایت ترافیک داخلی

انتخاب مودم و شرایط نصب

لطفا وضعیت مودم خود را مشخص کنید !

انتخاب وضعیت مودم
مودم دارم ، فقط هزینه رانژه
مودم دارم، نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم. هزینه رانژه مبلغ 120,000 ریال می‌باشد که به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم دارم ، هزینه رانژه و نصب
مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم. هزینه رانژه مبلغ 120,000 ریال و هزینه نصب 150,000 ریال به فاکتور اضافه می‌گردد. هزینه ایاب و ذهاب با توجه به مسافت در زمان نصب نقدا دریافت می‌گردد.

انتخاب مودم

ثبت مشخصات متقاضی

گزارش خرید و تائید نهایی

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)
کد تخفیف :

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی
زمان مورد نیاز جهت دایری سرویس اینترنت حدود 3 الی 5 روز کاری می باشد

پرداخت