نت کار
1. امکان سنجی
2. انتخاب سرویس
3. وضعیت مودم
4. فرم متقاضی
5. گزارش خرید

ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL آسیاتک

کاربر گرامی توجه نمایید:

این صفحه ویژه ثبت نام مشترکین جدید شرکت آسیاتک میباشد. لطفا جهت تمدید اشتراک به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

با عرض تبریک , آسیاتک مفتخر به سرویس دهی به شما می‌باشد

کاربر گرامی متاسفانه در حال حاضر آسیاتک برای منطقه مخابراتی شما پورت باز ندارد

کاربر گرامی متاسفانه آسیاتک قادر به سرویس دهی به شما نمی‌باشد

انتخاب نوع سرویس ADSL آسیاتک

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - نه ماهه
1250 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,000,000 ریال
قابل پرداخت : 5,450,000 ریال
نه ماهه 1250 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2500 گیگابایت ترافیک داخلی
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه
700 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
شش ماهه 700 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1400 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله نقره ای
4200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 17,280,000 ریال
قابل پرداخت : 18,835,200 ریال
یکساله 4200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 8400 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله برنزی پرحجم
720 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
قابل پرداخت : 9,417,600 ریال
یکساله 720 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1440 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله برنزی کم حجم
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه نقره ای
2100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,120,000 ریال
قابل پرداخت : 9,940,800 ریال
شش ماهه 2100 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 4200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه برنزی پرحجم
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
قابل پرداخت : 4,970,400 ریال
شش ماهه 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه برنزی کم حجم
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
شش ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه نقره ای
1050 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
سه ماهه 1050 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2100 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه برنزی پرحجم
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه برنزی کم حجم
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه نقره ای
350 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,600,000 ریال
قابل پرداخت : 1,744,000 ریال
یک ماهه 350 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 700 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه برنزی پرحجم
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه برنزی کم حجم
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
قابل پرداخت : 436,000 ریال
یک ماهه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله نقره ای
2100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,800,000 ریال
قابل پرداخت : 11,772,000 ریال
یکساله 2100 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 4200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله برنزی پرحجم
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
قابل پرداخت : 5,886,000 ریال
یکساله 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله برنزی کم حجم
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
یکساله 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه نقره ای
1050 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,700,000 ریال
قابل پرداخت : 6,213,000 ریال
شش ماهه 1050 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2100 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه برنزی پرحجم
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
قابل پرداخت : 3,106,500 ریال
شش ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه برنزی کم حجم
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
شش ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه نقره ای
525 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
سه ماهه 525 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1050 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه برنزی پرحجم
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه برنزی کم حجم
37/5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 37/5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 75 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه نقره ای
175 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,000,000 ریال
قابل پرداخت : 1,090,000 ریال
یک ماهه 175 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 350 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه برنزی پرحجم
40 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله نقره ای
960 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
قابل پرداخت : 9,417,600 ریال
یکساله 960 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1920 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله برنزی پرحجم
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
قابل پرداخت : 4,708,800 ریال
یکساله 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله برنزی کم حجم
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
یکساله 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه نقره ای
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
قابل پرداخت : 4,970,400 ریال
شش ماهه 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه برنزی پرحجم
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
قابل پرداخت : 2,485,200 ریال
شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه برنزی کم حجم
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
شش ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه نقره ای
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه برنزی پرحجم
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه برنزی کم حجم
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
قابل پرداخت : 654,000 ریال
سه ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یک ماهه نقره ای
80 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یک ماهه برنزی پرحجم
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
قابل پرداخت : 436,000 ریال
یک ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - یکساله نقره ای
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,560,000 ریال
قابل پرداخت : 8,240,400 ریال
یکساله 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - یکساله برنزی پرحجم
264 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,780,000 ریال
قابل پرداخت : 4,120,200 ریال
یکساله 264 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 528 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - شش ماهه نقره ای
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,990,000 ریال
قابل پرداخت : 4,349,100 ریال
شش ماهه 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - شش ماهه برنزی پرحجم
132 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,995,000 ریال
قابل پرداخت : 2,174,550 ریال
شش ماهه 132 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 264 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - سه ماهه نقره ای
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,100,000 ریال
قابل پرداخت : 2,289,000 ریال
سه ماهه 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - سه ماهه برنزی پرحجم
66 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,050,000 ریال
قابل پرداخت : 1,144,500 ریال
سه ماهه 66 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 132 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - یک ماهه نقره ای
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 700,000 ریال
قابل پرداخت : 763,000 ریال
یک ماهه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - یک ماهه برنزی پرحجم
22 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 350,000 ریال
قابل پرداخت : 381,500 ریال
یک ماهه 22 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 44 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله نقره ای
390 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
قابل پرداخت : 5,886,000 ریال
یکساله 390 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 780 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله برنزی پرحجم
192 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,700,000 ریال
قابل پرداخت : 2,943,000 ریال
یکساله 192 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 384 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه نقره ای
195 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
قابل پرداخت : 3,106,500 ریال
شش ماهه 195 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 390 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه برنزی پرحجم
96 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,425,000 ریال
قابل پرداخت : 1,553,250 ریال
شش ماهه 96 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 192 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - سه ماهه نقره ای
97.5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 97.5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 195 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - سه ماهه برنزی پرحجم
48 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 48 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 96 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یک ماهه نقره ای
32.5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 32.5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 65 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یک ماهه برنزی پرحجم
16 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 250,000 ریال
قابل پرداخت : 272,500 ریال
یک ماهه 16 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 32 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - یکساله نقره ای
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
قابل پرداخت : 4,708,800 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - یکساله برنزی پرحجم
144 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,160,000 ریال
قابل پرداخت : 2,354,400 ریال
یکساله 144 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 288 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - شش ماهه نقره ای
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
قابل پرداخت : 2,485,200 ریال
شش ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - شش ماهه برنزی پرحجم
72 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,140,000 ریال
قابل پرداخت : 1,242,600 ریال
شش ماهه 72 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 144 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - سه ماهه نقره ای
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - سه ماهه برنزی پرحجم
36 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
قابل پرداخت : 654,000 ریال
سه ماهه 36 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 72 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - یک ماهه برنزی پرحجم
12 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 200,000 ریال
قابل پرداخت : 218,000 ریال
یک ماهه 12 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 24 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - یکساله نقره ای
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,700,000 ریال
قابل پرداخت : 2,943,000 ریال
یکساله 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - یکساله برنزی پرحجم
96 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,350,000 ریال
قابل پرداخت : 1,471,500 ریال
یکساله 96 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 192 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - شش ماهه نقره ای
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,425,000 ریال
قابل پرداخت : 1,553,250 ریال
شش ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - شش ماهه برنزی پرحجم
48 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 712,500 ریال
قابل پرداخت : 776,625 ریال
شش ماهه 48 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 96 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - سه ماهه نقره ای
37/5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 37/5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 75 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - سه ماهه برنزی پرحجم
24 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 375,000 ریال
قابل پرداخت : 408,750 ریال
سه ماهه 24 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 48 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - یک ماهه برنزی پرحجم
8 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 125,000 ریال
قابل پرداخت : 136,250 ریال
یک ماهه 8 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 16 گیگابایت ترافیک داخلی

انتخاب مودم و شرایط نصب

لطفا وضعیت مودم خود را مشخص کنید !

انتخاب وضعیت مودم
مودم دارم ، فقط هزینه رانژه
مودم دارم، نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم. هزینه رانژه مبلغ 600,000 ریال می‌باشد که به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم دارم ، هزینه رانژه و نصب
مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم. هزینه رانژه مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب 150,000 ریال به فاکتور اضافه می‌گردد. هزینه ایاب و ذهاب با توجه به مسافت در زمان نصب نقدا دریافت می‌گردد.
مودم ندارم ، هزینه رانژه و انتخاب مودم
مودم ندارم، هزینه رانژه مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب 150,000 ریال و هزینه مودم به فاکتور اضافه می‌گردد. هزینه ایاب و ذهاب با توجه به مسافت در زمان نصب نقدا دریافت می‌گردد.

انتخاب مودم

ثبت مشخصات متقاضی

گزارش خرید و تائید نهایی

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)
کد تخفیف :

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی
زمان مورد نیاز جهت دایری سرویس اینترنت حدود 3 الی 5 روز کاری می باشد

پرداخت